PHARMACA

Vastuullisuus

Tarjoamme lääke- ja terveysalan toimijoille tietoa ja digitaalisia työkaluja, jotta he voivat säästää aikaa, tehdä työssään parempia päätöksiä, huolehtia potilas- ja lääkitysturvallisuudesta sekä varmistaa hoidon vaikuttavuus.

Vastuullisuus on meille osa jokapäiväistä toimintaa. Se ei ole pelkästään toimia vaan myös niistä kertomista.

Yritystämme johdetaan pitkällä aikajänteellä ja huomioimme toiminnassamme taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä näkökohtia, jotka takaavat kestävän kehityksen. Vastuullisuus on mm. jatkuvaa kehittymistä, toiminnan tarkastelua sekä prosessien parantamista. Pharmacan slogan onkin: Parantaminen alkaa tiedosta.

Vastuullisuusperiaatteemme

Luotettava tiedolla
parantaja

Autamme terveyden ja hyvinvoinnin
toimijoita parantamaan ihmisiä,
osaamistaan, toimintaansa ja
yhteistyötään tarjomalla tutkittua ja luotettavaa
tietoa.

Kestävän yhteiskunnan rakentaja

Pyrimme toimimaan kestävästi myös taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Vastuullisuus on ohjaava tekijä, kun valitsemme muun muassa sijoituskohteita.

Hyvinvoivan ympäristön vaalija

Edistämme aktiivisesti ympäristön
hyvinvointia ja kestävää farmasiaa tarjoamalla ja kehittämällä tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista, luomalla keskustelufoorumeita sekä osallistumalla erilaisiin hankkeisiin.

Hankkeiden kautta parantamista tiedolla

Olemme jatkuvasti mukana erilaisissa terveyttä edistävissä hankkeissa.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston vetämässä ja Business Finlandin rahoittamassa MASSE-hankkeessa rakennettiin virtuaalista hoidonohjaamoa parantamaan pitkäaikaissairauksien hoitoa. Lääkitysturvallisuuden innovaatioekosysteemin perustavassa hankkeessa tavoitteena oli edesauttaa lääkitysturvallisuusosaamista sekä lääkitysturvallisuutta tukevien ratkaisujen hyödyntämistä eri organisaatioissa.

Aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Olemme aktiivisia toimijoita verkostoissa, joihin tarjoamme osaamistamme ja aikaamme innovaatioiden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Olemme olleet mm. Lääkeinformaatioverkoston jäsen perustamisvuodesta 2012 lähtien. Toimimme lisäksi jäseninä muun muassa Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys Spty:ssä sekä ohjelmistojen avoimuutta ja yhteensopivuutta edistävässä HL7 Finland ry:ssä.

Vastuullisuus työnantajana ja oppimisen mahdollistajana

Haluamme toimia vastuullisena työnantajana hoidamme työnantajavelvoitteet ensiluokkaisesti sekä panostamme henkilöstön hyvään työpäiväkokemukseen. Olimme Suomen 10. paras työpaikka vuonna 2023 sekä Great Place to Work kolmatta kertaa peräkkäin. Viimeisimmässä toteuttamassamme Great Place to Work -kyselyssä ihmisten kokemus yhteisöllisyydestä oli peräti täydet 100 %. Seuraava kysely toteutetaan vuonna 2024.

Tarjoamme opiskelijoille joka vuosi useita mahdollisuuksia työharjoitteluihin ja opinnäytetöihin.

Rokotustieto.fi

Sosiaalisessa mediassa ja internetissä keskustellaan paljon rokotteista ja verkossa liikkuu rokotteisiin liittyvää virheellistä tietoa. Pharmaca pitää yllä ja vastaa Rokotustieto.fi-verkkopalvelusta, joka tarjoaa kansalaisille luotettavaa tietoa rokotteista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sivusto noudattaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoiman Lääkeinformaatioverkoston toimintaperiaatteita ja sivustolle on myönnetty Luotettavan lääketieton puolesta -tunnus.

Suomenkielisen lääkkeiden ympäristöluokituksen kehittäjä

Terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla on joulukuusta 2021 alkaen ollut Pharmacan suomenkielinen lääkkeiden ympäristöluokitus, joka ohjaa lääkkeen määräämis- ja toimittamistilanteissa valitsemaan ympäristöystävällisempiä lääkkeitä. Näin voidaan menetellä silloin, kun sairauteen tai oireisiin on saatavilla useampi kuin yksi hoidollisesti samanarvoinen vaihtoehto eli lääke, joka on potilaalle yhtä tehokas ja turvallinen.

Vastuullisuus on ohjaava tekijä, kun valitsemme sijoituskohteita

Käytämme varainhoidossa Evliä, joka on palkittu ”Responsible Investment Award” -tunnustuksella Suomen parhaimmasta vastuullisen sijoittamisen (ESG) osaamisesta tuoreessa SFR-yhteisövarainhoidon asiakastutkimuksessa. Evli arvioitiin vastuullisen sijoittamisen osaamisessa parhaaksi sekä ”Large”-varainhoitajien joukossa että kaikkien varainhoitotalojen joukossa. Sijoitussalkkumme vastuullisuustasoa mitataan ja se on hyvää luokkaa. Valitsemme sijoituskohteet myös tällä kriteerillä.

Mukana tukemassa kestävän farmasian professuuria

Olemme tehneet lahjoituksen Helsingin yliopistolle tukeaksemme
uutta perustettavaa kestävän farmasian professuuria. Uusi professuuri edistää lääkealan kestävyyshaasteiden ratkaisemista yhdessä opiskelijoiden, tutkijoiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. 

Korkein luottoluokitus kertoo luotettavuudesta

Pharmacalle on myönnetty korkein luottoluokitus (AAA). Luokituksen myöntäjä on Bisnode. Luottoluokitusjärjestelmä analysoi yrityksen toimintaa, taloutta, taustoja ja maksutapaa koskevaa tietoa. Vaatimuksena korkeimpaan luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä huomattavasti paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.

Vastuullisuus osana koulutusliiketoimintaamme

Olemme järjestäneet vuodesta 2021 lähtien Nordic Medicines Sustainability Forum -tapahtumaa, joka kokoaa lääkealan pohjoismaiset toimijat yhteen keskustelemaan ympäristövaikutusten ajankohtaisista asioista ja antaa esimerkkejä, miten ympäristöhankkeet tuodaan osaksi yrityksen jokapäiväistä tekemistä.

Vastuullisuus on mukana myös muissa tapahtumissamme. Tarjoamme lisäksi veloituksettomia webinaareja, joiden myötä asiakkaillamme, kumppaneillamme ja muilla alan toimijoilla on mahdollisuus toiminnan ja osaamisen kehittämiseen.

CASE: Ukrainan kriisi näkyi myös lääketiedon tarpeena

Joskus kielimuuri voi estää lääketiedon hyödyntämistä sotaa pakenevien auttamisessa. Saimme vuoden 2022 alkupuolella SPR:n Rovaniemen vastaanottokeskuksesta tietopyynnön liittyen ukrainankieliseen lääketietoon. Halusimme tehdä voitavamme kielimuurin ratkaisemiseksi, ja onnistuimme kokoamaan selkeän aineiston vastaanottokeskukselle. Aineistosta pystyi hakemaan ukrainankielisiä valmisteita ja niiden englanninkielisiä lääkeaineita sekä tietoa siitä, mihin lääkeryhmään lääkkeet kuuluvat.

Lue koko juttu täältä >

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.

Parantaminen alkaa tiedosta

Uutiset & artikkelit