09.11.2023
In category Yleinen

Harjoittelussa Pharmacalla: Sote-tiedonhallinnan maisteriopintojen harjoittelu sujui myös etänä

Anna Frondelius suoritti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriopintoihin kuuluvan harjoittelun Pharmacalla syksyllä 2023, jonka jälkeen hän jatkaa töitä tiedolla johtamisen tiimissä opintojensa ohella. Lue Annan kokemuksia harjoittelusta, jonka hän teki pääosin etänä.

”Olen aina pitänyt tietoon liittyvää tematiikkaa kiehtovana ja pohtinut jo ennen nykyisiä opintojani tiedon käytettävyyden ja hyödyntämisen mahdollisuuksia ja esteitä erityisesti terveydenhuollossa. Koska olen aikaisemmalta koulutukseltani proviisori, Pharmacan tiedolla johtamisen tiimi oli minulle varsin luonteva paikka suorittaa terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriopintojeni harjoittelu.

Harjoittelun aikana pääsin arvioimaan lääke- ja potilastietojen laatua, tarkastelemaan rekisteritietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä sekä pohtimaan digitaalisten työkalujen kehittämistä terveydenhuollon ja lääkeyritysten päätöksenteon tukemiseksi. Tulevaisuudessa lääketietoa voidaan toivottavasti hyödyntää entistä monipuolisemmin myös terveydenhuollon palveluntuottajien tiedolla johtamisen tukena.

Pharmaca Fennican myötä tuttu yritys

Pharmaca yrityksenä oli jo entuudestaan minulle varsin tuttu avohuollon apteekkityön kautta, koska Pharmaca Fennica® -palvelu on siellä osa päivittäistä työtä. Kuitenkin vasta tiedonhallinnan maisteriopintojeni myötä aloin tarkastella tätä tuttua digitaalista työkalua analyyttisemmin ja pohtimaan sen tietolähteitä, integroitavuutta ja käyttöliittymän toimivuutta. Opintojeni myötä olenkin paitsi päässyt tarkastelemaan laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta, päätynyt myös kursseille, joissa on harjoiteltu esimerkiksi relaatiotietokantojen rakentamista. Yrityksenä näen Pharmacassa tämän saman laajan skaalan: lääketiedon koko tiedonhallinnallisen elinkaaren rivitason raakadatasta digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Harjoitteluni aikana tein tietovarantokartoitustyötä perehtymällä rekisteriaineistojen tietosisältöihin ja tuin samalla tiedolla johtamisen tiimin työskentelyä omalla työpanoksellani. Analyyttisenä ja järjestelmällisenä ihmisenä koin, että rekisteriaineistojen kartoitus oli varsin luonteva työtehtävä minulle ja vaikka tarkastellut rekisteriaineistot olivatkin jo osin tuttuja, opin myös paljon uutta niiden tietosisällöistä ja tietosisältöjen hyödynnettävyydestä. Mistä tieto on peräisin? Mitä rajoitteita käyttöön liittyy? Miten tietoja eri lähteistä voi yhdistää? Mikä tekee tiedosta laadukasta suhteessa sen käyttötarkoitukseen? Ja miten tiedosta jalostetaan lisäarvoa asiakkaalle tuottava palvelu? Merkittäviä kysymyksiä, joita pääsin harjoittelun aikana pohtimaan käytännön työn näkökulmasta.

Pharmacalla on alusta asti tervetullut olo

Pharmacalla koin, että minua ja aikaisempaa ammattitaitoani arvostettiin ja esittämiäni näkemyksiä kuunneltiin. Organisaatiohierarkia on matala ja kaikki tapaamani työntekijät olivat helposti lähestyttäviä, mikä sujuvoitti työskentelyä ja teki siitä miellyttävää. Vaikka suoritin harjoitteluni pääosin etänä, koin olevani erittäin tervetullut Pharmacalle ja alusta asti osa tiimiä. Harjoittelu Pharmacalla oli antoisa ja merkityksellinen kokemus, joka samalla avasi minulle oven ammatillisesti aivan uudenlaisten haasteiden äärelle.”

KIRJOITTAJA

Anna Frondelius

Junior Consultant, Pharmaca Intelligence

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.

Parantaminen alkaa tiedosta

Uutiset & artikkelit