04.06.2024

Lääkitysturvallisuus syntyy yhteistyöllä ja ajantasaisella lääketiedolla

”Mitä useampi kokki, sen huonompi soppa.” Sanonta kertoo siitä, että kun tehtävää on suorittamassa paljon porukkaa samaan aikaan, asiat mutkistuvat tietokatkosten, väärinkäsitysten ja huonosti yhteensopivien toimintatapojen kautta. Lääkehoito on kuitenkin lähtökohtaisesti monen kokin soppa. Lääkkeen valmistajalla, lääkkeen määrääjällä, lääkkeen toimittajalla, lääkkeen annostelijalla, lääkehoidon seuraajalla, potilasneuvonnan antajalla ja lääkkeen käyttäjällä on kullakin välttämätön roolinsa lääkehoitoprosessissa. Ainoa tapa saada tämä monen toimijan ketju turvalliseksi, tehokkaaksi ja sujuvaksi on tiivis yhteistyö ja tiedonkulun varmistaminen. 

Terveydenhuollossa vallitsee resurssipula, joka ei luultavasti helpota ainakaan lähivuosina. Osaavia ammattilaisia puuttuu joka portaalta, ja kiire uuvuttaa nekin, jotka tekevät työtään vajaamiehityksessä. Myös työntekijöiden vaihtuvuus ja yhteisten standardien puute kampittaa lääkitystyön arkea. Jos sairaalaosastolle saadaan kiireavuksi sairaanhoitaja naapuriosastolta, aamulääkkeiden jakelun jälkeen saattaa paljastua, että annoskupit, joihin potilaskohtaiset lääkeannokset jaellaan, on värikoodattu osastoilla eri tavoin: sininen kuppi merkitseekin ilta- eikä aamulääkettä. Näin meni jakelutyö uusiksi ja aikaa tuhraantui tuplamäärä. 

Lääkehoidon eri vaiheissa tarvittavan tiedon määrä on päätähuimaava. Uuden lääkkeen perusteksti, valmisteyhteenveto, saattaa olla useiden kymmenien sivujen laajuinen. Lisäksi tiedot päivittyvät tiheästikin, ja kerran omaksuttu tieto ei enää ensi kuussa päde. Jos suoneen annosteltavan lääkeliuoksen valmistusohje on uudistunut, mutta tieto ei ole osaston lääkehuoneessa ajan tasalla, vanhalla laimentimella saadaan aikaiseksi liukenematon sakka, jonka annostelu potilaalle voisi olla tehotonta, vaarallista tai molempia.   

Helppokäyttöinen lääketieto tukee ammattilaisia ja parantaa lääkitysturvallisuutta 

Avain turvalliseen ja tehokkaaseen lääkehoitoon on toimiva ja ajantasainen lääketieto. Helppokäyttöiset, selkeät tietolähteet tukevat terveydenhuollon ammattilaisten arkityötä. Niiden avulla kussakin lääkehoidon vaiheessa oleelliset tietomuruset poimitaan esille juuri siinä tilanteessa, joissa niitä eniten tarvitaan. Samalla vältetään tietotulva, johon keskeinen tieto voisi hukkua. Varsinkin riskilääkkeiden kohdalla tietojen tulee olla käytännönläheisiä ja pohjautua kliinisestä työstä kumpuaviin kokemuksiin, esimerkiksi raportteihin lääkehoidossa ilmenneistä vaaratilanteista. Kun kipulääkelaastarin lääkitysturvallisuustiedoissa muistutetaan, että vanha laastari on poistettava ennen uuden asettamista, potilaalle ei epähuomiossa koidu kipulääkkeen yliannostusta. 

Pharmaca osallistuu suomalaisen lääkitysturvallisuuden varmistamiseen tuottamalla monipuolisia, luotettavia ja ajantasaisia lääketietoja selkeässä ja helppokäyttöisessä muodossa terveydenhuollon ammattilaisia varten. Olemme olleet osana Fimean uuden riskilääkeluokituksen laatimista, ja Pharmaca Fennica® -aineistojen Lääkitysturvallisuus-osio kokoaa yhteen riskilääkkeiden käytössä huomioitavat varotoimet. 

KIRJOITTAJA

Elli Leppä

Elli Leppä

Development Pharmacist (PhD)

Pharmaca Health

+358 9 6150 4962

Lääketietotiimin Elli on farmakologi, joka rakastaa lääketiedon kuratointia kliinisesti hyödylliseen muotoon. Hän on väitellyt neurofarmakologiasta Helsingin yliopistosta ja työskentelee usein kehityshankkeiden parissa. Viime vuosien mielenkiintoisimpia projekteja ovat Ellille olleet lääkkeiden ympäristöluokitus, farmakogenomisen Pharmaca Fennica -aineiston laatiminen ja lääkehoidon tukityökalujen kehittäminen MASSE-hankeessa. Vapaa-ajallaan Elli harrastaa kirjallisuutta, aikidoa ja roolipelaamista. 

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.

Parantaminen alkaa tiedosta.

Uutiset & artikkelit