Pharmaca, VTT, Aalto-yliopisto ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus käynnistivät lääkitysturvallisuuden innovaatioekosysteemihankkeen

Hankkeen tavoitteena on parantaa lääkitysturvallisuusosaamista sekä edesauttaa lääkitysturvallisuutta tukevien teknisten ratkaisujen hyödyntämistä eri toimialoilla ja organisaatioissa. 

Pharmaca Health Intelligence (ent. Lääketietokeskus), VTT, Aalto-yliopisto ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ovat käynnistäneet lääkitysturvallisuuden innovaatioekosysteemihankkeen. Hanke on osa Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä edistetään Suomen terveysalan kilpailukykyä. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa lääkitysturvallisuusosaamista sekä lääkitysturvallisuutta tukevien teknisten ratkaisujen hyödyntämistä eri toimialoilla ja organisaatioissa. Hanke tuo lääkitysturvallisuuden asiantuntijoiden osaamista eri toimialojen saataville ja mahdollistaa laajan yhteistyön.  

Lääkitysturvallisuuden innovaatioekosysteemihankkeessa kartoitetaan systemaattisesti kansallisia ja globaaleja tietovarantoja, joita yhdistelemällä ja analysoimalla luodaan uutta ymmärrystä lääkitysturvallisuuden toteutumisesta. Tietovarannot luovat pohjan lääkitysturvallisuuden haasteita ratkovien uusien datalähtöisten innovaatioiden kehittymiselle sekä lääkitysturvallisuuden ongelmien ratkomiselle. Kansalliset ja kansainväliset tietovarannot tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksiin liittyvien riskien parempaan hallintaan.  

Hankkeen keskeinen mahdollistaja on Pharmaca Health Intelligencen ylläpitämä terveydenhuollon tarpeisiin kehitetty ja kansainvälisesti hyödynnettävä lääkkeiden yhteisvaikutustietokanta.

”Olemassa olevia tietovarantoja tulee hyödyntää yhä aktiivisemmin päätöksenteon tukena. Lääkitysturvallisuuden parantaminen lisää ihmisten hyvinvointia ja säästää yhteiskunnan varoja”, kertoo Pharmacan lääketietopalveluista vastaava johtaja Essi Kariaho

Ekosysteemiä laajennetaan jo hankkeen aikana hyvinvointi-, elintarvike-, ICT- ja analytiikkatoimialoja sekä viranomaisia palvelevaksi avoimeksi kokonaisuudeksi. Hanke päättyy toukokuussa 2023.  

Lisätietoja hankkeesta: 

Pharmaca Health Intelligence

Päivi Rastas, paivi.rastas@pharmaca.fi 
https://pharmaca.fi/

Pharmaca Health Intelligence on vuonna 1975 perustettu lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys. Innovatiiviset tietoratkaisumme auttavat ammattilaisia kehittämään asiantuntemustaan ja tekemään parempia päätöksiä kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseksi. 

VTT

Jaakko Lähteenmäki, jaakko.lahteenmaki@vtt.fi 
https://www.vttresearch.com/fi 

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat. 

Aalto-yliopisto

Satu Kaleva, satu.kaleva@aalto.fi 
https://www.aalto.fi/fi

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4 000 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.   

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Marianne Kuusisto, marianne.kuusisto@ovph.fi 
https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/ 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa koordinoimme asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia valtakunnallisesti. Tuotamme toimintamalleja, uusia työkaluja sekä suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille. Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen. Toimintaamme ohjaa, seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä. 

Lisätietoa Sitran Terveysdata 2030 -projektista ja siihen liittyvistä muista hankkeista:

https://www.sitra.fi/uutiset/terveysalan-kasvua-kiritetaan-datan-avulla-sitran-hankkeissa/

Parantaminen alkaa tiedosta

Uutiset & artikkelit