25.04.2023

Suomeen tulossa kansallinen riskilääkeluokitus

Suomeen laaditaan kansallinen luokitus riskilääkkeistä. Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Fimean koordinoimaa luokitustyötä on tehty syksyn 2022 aikana, ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat saaneet mahdollisuuden kommentoida luokituksen sisältöä alkuvuodesta 2023. Julkisella kommentoinnilla voidaan edesauttaa sitä, että sisällöissä huomioidaan kattavasti eri tietolähteet, lääkitysprosessin tilanteet sekä sisällön ja ulkoasujen selkeys ja luokituksen hyödynnettävyys kotimaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös Pharmacan asiantuntemusta on hyödynnetty luokitustyössä. Kansallinen riskilääkeluokitus julkaistaan 26.4.2023.

Kansallinen riskilääkeluokitus tulee tarpeeseen. Kaikkien lääkityksen toteuttamiseen osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten tulee tietää, mitkä lääkkeet ovat riskilääkkeitä, millaisia ongelmia niistä voi aiheutua ja miten ongelmia voidaan ehkäistä toimivilla lääkitysturvallisuusprosesseilla, jotka ulottuvat yhteiskunnalliselta tasolta orgaanisaatiotasolle ja aina yksittäisen työntekijän arkityöhön asti. Riskilääkeluokitus auttaa kohdistamaan huomiota niihin lääkkeisiin, joiden kanssa toimiessa lisätarkkaavaisuus on aina paikallaan, oli sitten meneillään lääkkeenmääräämis-, hoidonseuranta-, lääkkeentoimitus- tai lääkeneuvontatilanne. Luokitus tukee jo olemassa olevien lääkitysturvallisuustietojen hyödyntämistä terveydenhuollon organisaatioissa, esimerkiksi Pharmaca Fennica® Premium -verkkopalvelun kautta.

Organisaatiokohtaisten riskilääkelistausten jäädessä historiaan pääsemme toivottavasti eroon myös päällekkäisestä resurssien käytöstä näiden listojen luomisessa ja varsinkin ylläpitämisessä, eri toimipaikkojen keskenään ristiriitaisista listoista ja epäselvyyksistä siinä, kenen listoja noudatetaan ja kenen vastuulla niiden ajantasaisuus on. Hyvinvointialueiden vastikään aloitettua toimintansa käy koko ajan selvemmäksi, että niukat resurssit on kohdennettava entistäkin tarkemmin, ja tällöin jokainen päällekkäisestä työstä säästetty työtunti voidaan käyttää toisaalla potilaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Tuleva riskilääkeluokitus kattaa yhtä lailla vakiintuneita lääkeryhmiä kuten vahvat kipulääkkeet ja insuliinit, kuin myös harvemmin käytettyjä ja uudempia lääkkeitä. Esimerkiksi klassinen lääkityspoikkeamia aiheuttava verenohennuslääke varfariini on saanut rinnalleen suoravaikutteisia antikoagulantteja, joiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti. Tarvitaan ajantasaista tietoa myös näiden uudempien lääkkeiden aiheuttamasta verenvuotoriskistä ja sen hallinnasta.  

Tammikuussa 2023 apteekkijärjestelmän kehittäminen on jälleen pulpahtanut pinnalle julkisessa keskustelussa. Joissakin kaupan ala puheenvuoroissa on penätty itsehoitolääkkeiden, kuten yleisesti käytettyjen kipulääkkeiden laajaa vapauttamista apteekkien ulkopuoliseen myyntiin. Kuitenkin sekä tulehduskipulääkkeet että parasetamoli luokitellaan riskilääkkeiksi niiden aiheuttamien maha-suolikanavan haittojen sekä maksahaittojen takia. Riskilääketietoisuuden vahvistaminen palvelee siis sekä terveydenhuollon ammattilaisten tarpeita että samalla toimii tarpeellisena ohjenuorana apteekkilähtöisen lääkitysturvallisuuden korkean tason säilyttämisessä. Näiden riskien hahmottaminen on keskeistä vakavien haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja rationaalisen lääkehoidon toteuttamiseksi. 

Tutustu myös:

PHARMACA

Kirjoittaja

Elli Leppä

Development Pharmacist (PhD)

Pharmaca Health

+358 9 6150 4962

Lääketietotiimin Elli on farmakologi, joka rakastaa lääketiedon kuratointia kliinisesti hyödylliseen muotoon. Hän on väitellyt neurofarmakologiasta Helsingin yliopistosta ja työskentelee usein kehityshankkeiden parissa. Viime vuosien mielenkiintoisimpia projekteja ovat Ellille olleet lääkkeiden ympäristöluokitus, farmakogenomisen Pharmaca Fennica -aineiston laatiminen ja lääkehoidon tukityökalujen kehittäminen MASSE-hankeessa. Vapaa-ajallaan Elli harrastaa kirjallisuutta, aikidoa ja roolipelaamista. 

Parantaminen alkaa tiedosta

Uutiset & artikkelit

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.