Lääkkeiden ympäristövaikutukset kiinnostavat apteekin asiakkaita

Ympäristötietoisuuden kasvaessa myös lääkkeiden ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Myös apteekin asiakkaat kysyvät yhä enemmän ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, ja kysymyksiin törmätään apteekeissa jo lähes päivittäin. Apteekit voivat saavuttaa kilpailuetua ympäristönäkökohdat huomioivalla lääkeneuvonnallaan.

Lääkkeiden ympäristövaikutukset eroavat valmisteittain, ja niihin voidaan vaikuttaa aina lääkeainemolekyylin kehitystyön tasolta lääkkeiden käyttämiseen ja hävittämiseen saakka. Apteekeilla on suuri vastuu etenkin lääkkeen elinkaaren loppupäässä. Lääkejätteiden kierrätys on tärkeä osa ympäristönsuojelua, josta apteekin asiakkaita tulisi muistuttaa.

Lääkkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia voi pienentää palauttamalla vanhentuneet tai ylijääneet lääkkeet apteekkeihin niiden turvallista hävittämistä varten. Tyhjät lääkepakkaukset päätyvät helposti sekajätteeseen, vaikka osan pakkausmateriaalista voisikin usein kierrättää. Lääkehävikkiä voi puolestaan vähentää hankkimalla vain tarpeellisia lääkkeitä sekä ostamalla pieniä pakkauksia uusia lääkityksiä aloitettaessa.

Lääkeaineiden ympäristövaikutukset vaihtelevat

Myös asianmukaisesti käytetyt lääkeaineet päätyvät jäteveteen kulkeuduttuaan elimistön läpi. Lääkkeitä joutuu ympäristöön myös jätteiden mukana. Lääkeainejäämillä on havaittu olevan vaikutuksia sekä vesistöihin että maaperään ja niiden on huomattu aiheuttavan muutoksia esimerkiksi kalojen lisääntymisessä. Lääkkeiden ympäristövaikutusten arviointia vaikeuttaa lääkkeiden metabolia eli niiden muuttuminen elimistössä toisiksi aineiksi. Tämän seurauksena yksi lääkeaine voi päätyä ympäristöön useina eri aineina, minkä vuoksi pelkkä vaikuttavan aineen pitoisuuden seuranta ympäristössä ei riitä. Oman haasteensa tuo myös useiden eri lääkeaineiden sekoittuminen ympäristössä.

Lääkeaineista haitallisimpia ovat pysyvät, ympäristössä hajoamattomat molekyylit. Pysyvyyden lisäksi merkittävimpiä ominaisuuksia ympäristövaarojen arvioinnissa ovat biokertyvyys eli eliöstöön kertyminen sekä toksisuus eli haitallisuus. Toisaalta osalle lääkkeistä nämä vaaralliset ominaisuudet ovat välttämättömiä. Esimerkiksi syöpien hoidossa käytettävien solunsalpaajien on oltava sytotoksisia eli soluja tuhoavia. Onkin tärkeää muistaa, että ympäristöseikat ovat aina toissijaisia ja ne on huomioitava vain hoidollisesti samanarvoisten valmisteiden kohdalla. Lääkehoidon tehokkuuden on oltava ensisijainen hoidon valintakriteeri jokaisen potilaan kohdalla.

Lääkeaineiden ympäristötiedot saatavana nyt Suomessa

Lääkkeiden ympäristövaikutusten vähentämisen ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi työskennellään Suomessa usealla rintamalla. Me Lääketietokeskuksessa haluamme omalta osaltamme edistää ympäristöasioita, ja siksi olemme tuoneet lääkeaineiden ympäristöluokituksen ensimmäisenä Suomeen. Vastaavaa tietoa ei ole aiemmin ollut saatavilla suomeksi. Apteekkifarmasisteille syksyllä 2019 teetetyn kyselyn mukaan lääkkeiden ympäristövaikutuksista oli valtaosin vaikeaa tai erittäin vaikeaa löytää tietoa, ja vastaajat kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta aiheesta.

Lääkkeiden ympäristöluokitus tarjoaa tietoa lääkeaineiden suhteellisesta haitallisuudesta ympäristölle, esimerkiksi vesieliöille. Lisäksi saatavilla on tiedot lääkeaineiden hajoamisesta ja kumuloitumisesta. Tietolähteenä on Ruotsissa vuodesta 2005 lähtien käytössä ollut FASS-ympäristöluokitus. Tiedot on sovitettu suomalaiseen toimintaympäristöön hyödyntäen mm. Suomen lääkemyyntitilastoja.

Lääkkeiden ympäristötiedot auttavat terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan ympäristölle vähemmän haitallisia lääkeaineita tilanteissa, joissa sairauden tai sen oireiden hoitoon on valittavissa useampi yhtä tehokas ja turvallinen vaihtoehto. Tarkoituksena ei ole vähentää potilaalle tarpeellisten lääkkeiden käyttöä, ja potilaan tulee edelleen jatkaa lääkärin määräämää lääkehoitoa.

Apteekit saavat lääkeaineiden ympäristötiedot käyttöönsä Pharmaca Fennica Premium -verkkopalvelusta. Ympäristötiedot on liitetty saumattomasti muihin lääketietoihin, kuten lääkkeen käyttöaiheita ja annostuksia koskeviin tietoihin.

Tutustu myös:

Lääkkeiden ympäristöluokitus
Apteekkari: Lääkkeiden ympäristöluokitus tulossa pian apteekkien käyttöön

VERKKOKOULUTUS: Lääkkeiden ympäristövaikutukset

Tiedätkö, millaisia reittejä pitkin lääkeaineita päätyy ympäristöön? Entä mikä on suurin päästölähde ympäristöön päätyvistä lääkkeistä? Osallistumalla ainutlaatuiseen verkkokoulutukseen kasvatat osaamistasi ja saat perustason ymmärryksen lääkkeiden ympäristövaikutuksista.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.