03.08.2023

Kannattaako ChatGPT:n kanssa jutella lääkkeistä?

ChatGPT on keskusteleva tekoälysovellus, joka käyttää laajaa kielimallia. Kielimalli toimii niin, että sille opetetaan suuren tekstimäärän avulla, miten sanat ja lauseet liittyvät toisiinsa. Tämän ansiosta kielimalliin perustuva tekoäly kykenee vastaamaan kysymyksiin järkevästi. Kielimalli on opetettu huomattavan laajan ja monipuolisen tekstiaineiston avulla, joka sisältää kirjoja, artikkeleita ja internetsisältöä. Tarkkaa sisältöä emme kuitenkaan tiedä, mutta opetusaineiston laajuuden ja monipuolisuuden ansiosta kielimalli pystyy tuottamaan tekstejä eri aiheista tai vastaamaan monenlaista tietoa vaativiin kysymyksiin.

Teknologia-alan suuryhtiöt ovat yhdistämässä ChatGPT:tä ja muita laajoja kielimalleja osaksi hakukoneita ja selaimia. Tämä tekee tekoälystä helposti hyödynnettävän. ChatGPT:n kaltaiset laajat kielimallit tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia terveydenhuollon alalla, myös lääkeneuvonnan apuna. Tässä artikkelissa käymme läpi kolme lääkeinformaatioesimerkkiä, joissa on käytetty ChatGPT:tä. Kysymykset on esitetty ChatGPT:lle suomeksi.

Esimerkit konkretisoivat sitä, että ChatGPT tuottaa usein uskottavia ja sisällöltään oikeita vastauksia. Toisaalta emme voi täysin luottaa sen tuottamiin vastauksiin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kielimalli on opetettu hyödyntäen laajoja tekstiaineistoja. Ongelma on, että emme tiedä, mitä tämä aineisto sisältää. Kysyttäessäkään ChatGPT ei myöskään kerro, mihin lähteisiin sen vastaus perustuu. Tämä puute voi johtaa virheisiin ja väärinymmärryksiin. Tekoäly saattaa käyttää myös virheellistä tai vanhentunutta tietoa tai jopa keksiä vastauksia. Kun tekoäly keksii vastauksia, ilmiötä kutsutaan hallusinoinniksi.

Kolme lääkeinformaatioesimerkkiä

Esimerkki 1. Tiivistelmä amlodipiinin haitoista selkokielellä

Kysymys:

Olen saanut käyttöön uuden lääkkeen, jossa vaikuttavana aineena on amlodipiini. Luin pakkausselosteesta haittavaikutuksista. Voisitko tiivistää selkokielellä, mikä tässä tekstissä on olennaista. Rajaa vastaus noin 500 merkkiin: [Kopio pakkausselosteen luvun 4 Mahdolliset haittavaikutukset tekstistä]

ChatGPT:n vastaus:

Amlodipiini voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät niitä saa. Vakavissa tapauksissa, kuten hengitysvaikeuksissa tai voimakkaassa ihottumassa, hakeudu lääkäriin. Yleisiä haittavaikutuksia ovat nesteen kertyminen, päänsärky, huimaus, sydämentykytys, vatsakipu, suolentoiminnan muutokset, väsymys ja näköhäiriöt. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat mielialan muutokset, raajojen puutuminen, korvien soiminen, matala verenpaine ja virtsaamishäiriöt. Jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia ja ne jatkuvat yli viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Asiantuntijan huomiot vastauksesta:

Hyvä tiivistelmä, jossa on kuvattu keskeiset asiat tiivistetysti ja loogisessa järjestyksessä. Teksti on ymmärrettävää eikä sisällä asiavirheitä.

Esimerkki 2. Uusien lääkkeiden sopivuus nykyisten lääkkeiden kanssa.

Kysymys:

Minulla on käytössä säännöllisesti Ormox, Emconcor CHF, Diurex mite, Primaspan, Kalcipos-D ja Mirtazapin sekä tarvittaessa Nitro ja Panadol Forte. Kaaduin portaissa ja sain Panacod ja Alendronat -reseptit. Sopivatko uudet lääkkeet minulle?

ChatGPT:n vastaus:

(This content may violate our content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback — your input will aid our research in this area.) En ole lääkäri, mutta voin antaa sinulle yleistä tietoa lääkkeistä. On tärkeää keskustella lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen uusien lääkkeiden käyttöä, sillä he voivat arvioida yhteisvaikutusten riskit ja lääkkeiden sopivuuden sinulle. Lääkärin tai farmaseutin kanssa kannattaa keskustella mahdollisista haittavaikutuksista ja varotoimenpiteistä, erityisesti jos käytät jo useita lääkkeitä samanaikaisesti. Kertomasi perusteella saamasi Panacod (kivunlievitykseen) ja Alendronat (osteoporoosin hoitoon) ovat erityyppisiä lääkkeitä kuin muut käytössäsi olevat, mutta vain terveydenhuollon ammattilainen voi varmistaa niiden sopivuuden sinulle.

Asiantuntijan huomiot vastauksesta:

Vastauksensa alussa ChatGPT ilmoittaa, että sen tuottama sisältö saattaa rikkoa sen omaa sisältöpolitiikkaa tai -sääntöjä. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, ettei ChatGPT:n sen omien sääntöjen mukaan pitäisi vastata esitettyyn kysymykseen. Huomioitavaa on kuitenkin, että tämä varoitus annetaan englanniksi, eikä suomeksi, joten kysyjä ei välttämättä ymmärrä sitä.

Lisäksi ChatGPT toteaa, että lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja sopivuudesta on tärkeä keskustella lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa ja vain ammattilainen voi varmistaa lääkkeiden sopivuuden. Huolimatta kaikista näistä rajoituksista, ChatGPT ottaa kantaa lääkitykseen. Se kertoo, että Panacod ja Alendronat ovat erityyppisiä lääkkeitä kuin muut käytössä olevat lääkkeet. Se ei tunnista samaa vaikuttavaa ainetta, parasetamolia, sisältäviä valmisteita eli Panadol Fortea ja Panacodia. Näin ollen se antaa virheellisen arvion lääkityksestä.

Esimerkki 3. Lapsen nestemäisen antibiootin antaminen: Huomioitavat asiat ja vinkit

Kysymys:

Lapsellani on korvatulehdus ja hän sai käyttöönsä nestemäisen antibiootin, joka sisältää amoksisilliinia ja klavulaanihappoa. Mitä minun pitäisi huomioida, kun annan lääkettä lapselle? Hän inhoaa sen ottamista.  Rajaa vastaus noin 500 merkkiin.

ChatGPT:n vastaus:

Kun annat lapsellesi nestemäistä antibioottia (amoksisilliini ja klavulaanihappo), huomioi seuraavat asiat:

  1. Noudata lääkärin määräämää annostusta ja antoväliä tarkasti.
  2. Ravista suspensiota hyvin ennen käyttöä, jotta lääkeaineet sekoittuvat tasaisesti.
  3. Käytä annostelumittaa tai -ruiskua tarkan annoksen mittaamiseen.
  4. Voit antaa lääkkeen ruoan kanssa, jos se auttaa nielemisessä tai vähentää pahoinvointia.
  5. Keksikää yhdessä lapsen kanssa tapoja tehdä lääkkeen ottaminen helpommaksi, kuten ottamalla se mehun kanssa tai palkitsemalla lapsi jälkikäteen.
  6. Jatka lääkkeen antamista koko kuurin ajan, vaikka oireet helpottaisivatkin aikaisemmin.

Asiantuntijan huomiot vastauksesta:

Ohjeet sisältävät kaikki keskeiset nestemäisen antibiootin oikeaan käyttöön liittyvät asiat (tarkka annoksen mittaaminen ja antoväli, ravistus, kuuri loppuun) taustoittaen ohjeita. Lääke suositellaan aina otettavaksi ruokailun yhteydessä mahaoireiden välttämiseksi, ChatGPT ohjeistaa tekemään näin tarvittaessa. Suspensio-sana voi olla lukijalle vieras. Ohjeet ovat konkreettisia ja hyviä. Erityisen hienoa on se, että ChatGPT kannustaa keskustelemaan lääkkeen käytöstä myös lapsen itsensä kanssa.

Yleiset havainnot ChatGPT:n vastauksista

Esimerkit osoittavat, että tekoäly tuottaa sekä informatiivisia ja sisällöltään oikeita vastauksia että virheellisiä neuvoja. Artikkelin esimerkkivastaukset olivatkin suhteellisen hyviä. Esimerkeissä ChatGPT tiivisti monimutkaista tekstiä ja selitti lääkkeiden haittavaikutuksia ymmärrettävästi. Lisäksi se tarjosi lapselle sovellettuja neuvoja lääkkeen oikeaan käyttöön. Toisaalta, kuten esimerkeissä havaittiin, ChatGPT voi tarjota vain rajallisesti yksilöllisiä neuvoja ja sen antamat neuvot voivat olla epätarkkoja tai virheellisiä. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin tai jopa vaaratilanteisiin. Neuvot olisivat voineet olla myös esimerkkejämme paljon virheellisempiä.

Vastausten laatu riippuu myös siitä, miten kysymykset ChatGPT:lle esitetään. Tarkat ja yksityiskohtaiset kysymykset johtavat todennäköisemmin informatiivisempiin ja tarkempiin vastauksiin, mikä ei sekään välttämättä takaa tiedon oikeellisuutta. ChatGPT:n kaltaisia tekoälyohjelmia käyttävien tulee olla tietoisia niiden rajoituksista ja suhtautua varauksella saamaansa tietoon. Tulevaisuudessa tekoäly tulee kuitenkin yhä enemmän lääkäreiden, apteekin farmaseuttien ja proviisorien sekä muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden avuksi myös lääkeneuvonnassa.

On todennäköistä, että tulevaisuudessa lääkeneuvontaan kehitetään tekoälyjä, joita opetetaan käyttämällä luotettavia ja ajantasaisia lääkeinformaatiolähteitä, kuten viranomaisten julkaisemia pakkausselosteita ja valmisteinformaatiota. Jos tekoälyn opetusaineistona käytetään sisältöä, jonka laadun ja kattavuuden tunnemme, voi se parantaa kielimallien kykyä antaa tarkkaa ja luotettavaa tietoa lääkkeistä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka tekoälyn kyky antaa yhä parempia vastauksia yhä monimutkaisempiin lääketieteellisiin kysymyksiin kehittyy jatkuvasti, se ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisten neuvoja ja asiantuntemusta.  Lääkkeiden sopivuuden varmistaminen tulisi aina tehdä yksilöllisesti yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa potilaan tarpeet huomioiden.

——————————————————-

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä OpenAI:n kehittämää ChatGPT:tä, joka on GPT-4-arkkitehtuuriin perustuva tekoäly. Myös artikkelin johdanto- ja pohdintaosuudet on kirjoitettu ottaen huomioon ChatGPT:n tuottama teksti, kuitenkin muokaten ja täydentäen sitä kirjoittajien omilla ajatuksilla ja näkemyksillä. Asiantuntijakommentit ovat kirjoittajien laatimat. Kirjoittajat ovat Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston jäseniä.

Kirjoittajat

Piia Rannanheimo
proviisori
Johtava asiantuntija, Fimea

Jukka K. Korpela
FK
Potilasaktiivi, Suomen Syöpäpotilaat ry

Elsi Similä
TtM, farmaseutti, AmO, LHA-asiantuntija
Projektipäällikkö, Fimea

Jenni Tamminen-Sirkiä
FT, farmaseutti
Toiminnanjohtaja, Colores – Suomen suolistosyöpäyhdistys ry

Päivi Kiviranta
FT
Kehittämisasiantuntija, Fimea

Katri Hämeen-Anttila
FaT
Professori, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

Parantaminen alkaa tiedosta

Uutiset & artikkelit

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.