Lääkärikohderyhmän poiminta lääketurvatiedotetta varten

Lääketurvatiedotteen lääkärikohderyhmä määritellään erikoisalojen ja erityispätevyyksien avulla. Valitse kohderyhmä alla luetelluista aloista.

Kirurgian alat

 • Gastroenterologinen kirurgia
 • Käsikirurgia
 • Lastenkirurgia
 • Neurokirurgia
 • Ortopedia ja traumatologia
 • Plastiikkakirurgia
 • Suu- ja leukakirurgia
 • Sydän- ja rintaelinkirurgia
 • Thorax- ja verisuonikirurgia
 • Urologia
 • Verisuonikirurgia
 • Yleiskirurgia

Muut operatiiviset alat

 • Akuuttilääketiede
 • Anestesiologia ja tehohoito
 • Foniatria
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Naistentaudit ja synnytykset
 • Silmätaudit

Sisätautien alat

 • Endokrinologia
 • Gastroenterologia
 • Infektiosairaudet
 • Kardiologia
 • Kliininen hematologia
 • Nefrologia
 • Reumatologia
 • Sisätaudit

Muut konservatiiviset alat

 • Fysiatria
 • Geriatria
 • Ihotaudit ja allergologia
 • Keuhkosairaudet ja allergologia
 • Lastenneurologia
 • Lastentaudit
 • Neurologia
 • Syöpätaudit

Psykiatriset alat

 • Lastenpsykiatria
 • Nuorisopsykiatria
 • Oikeuspsykiatria
 • Psykiatria

Diagnostiset alat

 • Kliininen farmakologia ja lääkehoito
 • Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
 • Kliininen kemia
 • Kliininen mikrobiologia
 • Kliininen neurofysiologia
 • Patologia
 • Perinnöllisyyslääketiede
 • Radiologia

Muut alat

 • Liikuntalääketiede
 • Oikeuslääketiede
 • Terveydenhuolto
 • Työterveyshuolto
 • Yleislääketiede 

Erityispätevyydet

 • Andrologia
 • Audiologia
 • Diabeteksen hoito
 • Ensihoito
 • Ensihoitolääketiede
 • Hematologiset laboratoriotutkimukset
 • Kansainvälinen terveydenhuolto
 • Kehitysvammalääketiede
 • Kivunhoito
 • Kivunhoitolääketiede
 • Kuntoutus
 • Lastenanestesiologia
 • Lastenanestesiologia ja tehohoito
 • Lastenneuvola-ja kouluterveydenhuoltotyö
 • Lastenortopedia ja traumatologia
 • Lastenpsykoterapia
 • Lastenpsykoterapian kouluttaja
 • Lastenreumatologia
 • Liikennelääketiede
 • Lääkeala
 • Lääkärikouluttaja
 • Musiikkilääketiede
 • Neuroanestesiologia
 • Nuorisolääketiede
 • Obstetrinen anestesiologia
 • Palliatiivinen lääketiede
 • Psykoterapia
 • Psykoterapian kouluttaja
 • Päihdelääketiede
 • Päivystyslääketiede
 • Reumaortopedia
 • Sairaalahygienia
 • Seulontamammografia
 • Silmäkirurgia
 • Sotilaslääketiede
 • Sukelluslääketiede ja ylipainehappihoito
 • Sydänanestesia
 • Tehohoitolääketiede
 • Terveydenhuollon tietotekniikka
 • Unilääketiede
 • Vakuutuslääketiede
 • Yleissairaalapsykiatria