25.03.2021

Valtakunnallinen lääkityslista tuo muutoksia Kansalliseen lääketietokantaan

Valtakunnallinen lääkityslista kokoaa kaikki potilaan lääkitystiedot yhdenmukaisesti ja keskitetysti Reseptikeskukseen. Hanke käynnistyi vuonna 2020, ja sen tavoitteena on kattava ja ajantasainen, käytettävyydeltään ja luotettavuudeltaan hyvä valtakunnallinen lääkityslista, joka mahdollistaa ajantasaisen lääkitystiedon hyödyntämisen järjestelmästä riippumatta. Ensimmäisenä työn alla ovat Lääketietokannan uusi versio ja rakenteinen annostus.

THL julkaisi kesällä 2020 lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin, jonka tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen lääkityslista. Lääkityslista kokoaa kaikki potilaan lääkitystiedot keskitetysti Reseptikeskukseen. Tiedot tallennetaan rakenteisesti, jolloin ne ovat yhdenmukaisesti kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien tahojen saatavana. Lääkityslista ei vaadi terveydenhuollon ammattilaisilta erillistä ylläpitoa, vaan se päivittyy aina, kun rakenteiset lääkitystiedot tallennetaan Reseptikeskukseen.

Lääketietokannan uusi versio ja rakenteinen annostus käyttöön ensimmäisessä vaiheessa


Valtakunnallinen lääkityslista toteutetaan vaiheittain.

– Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan reseptien rakenteiset annostus- ja käyttöaihetiedot sekä Lääketietokannan tietosisällön laajennukset, kuten annosyksikkö ja antoreitti. Lisäksi sairaala-apteekit liittyvät Reseptikeskukseen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, jolloin potilas näkee OmaKannassa myös mahdolliset tartuntatautilain mukaiset lääkehoitonsa, kuten HIV- tai hepatiittilääkityksen, kertoo tietopalveluproviisori Riikka Leppänen Lääketietokeskuksesta.

Lääketieto liikkuu sujuvasti järjestelmästä toiseen


Mahdollisuus kirjata lääkkeen annostus reseptiin rakenteisena sujuvoittaa tiedon liikkumista järjestelmästä toiseen: esimerkiksi sairaalaan joutuvan potilaan kotilääkitystiedot saadaan suoraan Kannasta rakenteisena, eikä potilaan lääkityslistaa tarvitse luoda sairaalan järjestelmään alusta alkaen käsin. Tämä säästää ammattilaisten aikaa.

– Rakenteinen lääkitystieto parantaa lääkitysturvallisuutta, kun käsin kirjaamisen tarve vähenee ja esimerkiksi rakenteinen annostuksen kirjaaminen mahdollistaa myös ylisuurista annostuksista varoittamisen lääkkeenmääräämistilanteessa. Nämä automaattiset varoitukset saadaan käyttöön Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica Annostus ja Käyttöaiheet -tietokantojen avulla.

Muutoksia potilastietojärjestelmiin


Lääketietokannan muutos ja rakenteinen annostus edellyttävät kehitystyötä erityisesti potilastietojärjestelmätoimittajilta, joiden täytyy mm. rakentaa järjestelmiensä näkymiin paikat rakenteisia annostus- ja käyttöaihetietoja varten.

– Lääketietokannan kehitysversio ja osa reseptikeskuksen muutoksista otetaan tuotantokäyttöön vuonna 2022, ja tietojärjestelmien välinen yhteistestaus alkaa jo muutaman kuukauden sisällä. Potilastietojärjestelmätoimittajien on hyvä alkaa valmistautua muutoksiin viimeistään nyt. Lääketietokeskus tuottaa Lääketietokannan kehitysversion Kelan toimeksiannosta. Autamme mielellämme kehitystyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on toteuttaa kokonaisvaltainen lääkityslista, joka sisältää reseptien lisäksi lääkityksen tarkistusmerkinnät, osasto- ja itsehoitolääkityksen sekä kansalaisen itse kirjaamat lääkitysmerkinnät.

Lisätietoja:

THL: Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti, 2020
Kanta-palvelut järjestelmäkehittäjille
Pharmaca Fennica® Tietokannat

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.