12.10.2021
In category Lääketieto

Tieto lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja korvaavista valmisteista varmistaa lääkehoidon jatkuvuuden

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan myyntiluvan haltijoiden tekemien saatavuushäiriöilmoitusten määrä on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2020 Fimealle tehtiin yli 2 000 saatavuushäiriöilmoitusta, mikä tarkoittaa, että ilmoitusten määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2016.*

Saatavuushäiriöt vievät sekä potilaan että terveydenhuollon ammattilaisen aikaa. Suurelle osalle valmisteista on saatavilla rinnakkaisvalmiste, joka voidaan vaihtaa tilalle suoraan apteekissa. Sopivaa lääkitystä voidaan kuitenkin joutua miettimään uudestaan, mikäli korvaavia valmisteita ei löydy. Pahimmillaan saatavuushäiriöt voivat aiheuttaa katkoksia potilaan lääkehoitoon ja uhan potilasturvallisuudelle.

Saatavuushäiriöt aiheuttavat lisätyötä terveydenhuollon ammattilaisille etenkin silloin, kun tiedonkulku takkuilee. Ajantasainen tieto ja sujuva tiedonkulku ovatkin edellytyksiä terveydenhuollon ammattilaisten tehokkaalle työskentelylle. Kun tieto saatavuushäiriöstä saadaan ajoissa, siihen voidaan varautua ja reagoida. Lääketietokeskuksen teettämien kyselyiden perusteella tiedonkulussa on ollut paljon parantamisen varaa. Esimerkiksi farmasisteista 72 % toivoo enemmän tiedotusta lääkkeiden saatavuustiedoista (kysely teetetty syys-lokakuussa 2020, n=229).

Tieto saatavuushäiriöistä ja saatavilla olevista korvaavista valmisteista muun lääketiedon yhteydessä


Lääkkeiden saatavuushäiriöt ja tiedot saatavilla olevista vaihtoehdoista löytyvät Pharmaca Fennica® -verkkopalvelusta ja -mobiilisovelluksesta. Tavoitteena on ollut varmistaa potilaiden lääkehoidon jatkuvuus sekä helpottaa esimerkiksi lääkäreiden ja apteekkien työtaakkaa.

Tieto saatavuushäiriöistä löytyy kätevästi muun lääketiedon yhteydestä. Näin tieto on lääkärin työpöydällä oikea-aikaisesti, eli jo lääkemääräystä tehtäessä.

– Olemme tuoneet tiedot osaksi lääketietopalveluja, jolloin tiedot lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja saatavilla olevista vaihtoehdoista ovat nähtävissä muun lääketiedon yhteydessä. Näin lääkäri tietää jo lääkettä määrätessään, onko lääkettä saatavana vai ei. Samalla lääkäri näkee myös, pitääkö saatavuushäiriön vuoksi suunnitella potilaan hoito uudestaan vai onko saatavilla vaihtokelpoisia tai muita samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä valmisteita, sanoo CXO Essi Kariaho Lääketietokeskuksesta.

Tiedot saatavuushäiriöistä ja saatavilla olevista vaihtoehdoista ovat tuotavissa lääke- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin, kuten apteekki- ja potilastietojärjestelmiin. Näin ne saadaan kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten saataville, mikä säästää tiedonhakuun kuluvaa aikaa.

Saatavuushäiriötiedot perustuvat Fimean julkaisemiin saatavuushäiriöilmoituksiin, ja tiedot päivitetään joka päivä. Jos saatavuushäiriö loppuu aikaisemmin kuin on ajateltu tai jos häiriö pitenee, uusi tieto päivittyy tietoa tarvitseville tahoille. Näin ollen lääkkeiden saatavuushäiriötiedot ja tiedot saatavilla olevista vaihtoehdoista ovat ajantasaisesti lääkehoitoon osallistuvien tahojen käytettävissä.

Lähteet:

* Sic! Lääkkeiden saatavuushäiriöt vuonna 2020 – katsaus taustasyihin ja keinoja saatavuushäiriöiden vähentämiseen

Lue lisää aiheesta:

Pharmaca Fennica -verkkopalvelu

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.