07.06.2023

Lääketieteellisen alan ajankohtaiskattaus tulossa syyskuussa – katso tärpit

Lääketieteellinen asiantuntija ja syöpätautien työelämäprofessori Sauli Vuoti osallistui Lääketieteellisten johtajien ja asiantuntijoiden ajankohtaispäivän suunnitteluryhmään. Lue Vuotin nostot tapahtumasta, tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

”Lääketieteellisten johtajien ja asiantuntijoiden ajankohtaispäivä on sananmukaisesti päivänpolttava katsaus alan pinnalla oleviin kysymyksiin. Aiheet on valittu pääasiassa viime vuoden koulutuspäivään osallistuneiden palautteiden pohjalta, joiden lisäksi on ollut erilaisia keskusteluryhmiä lääketieteellisten johtajien ja asiantuntijoiden kesken – ammatillisen yhteishengen myötä kollegoilta on tullut pyyntöjä eri aihepiireistä. Hyvinvointialueet ovat muuttaneet toimintaympäristöä, joten aihealueiksi on valikoitu sellaisia, jotka vahvistavat kaikkien osaamista ja ymmärrystä siitä, miten nykyisten hyvinvointialueiden kanssa voi tehdä yhteistyötä. Tarkoituksena on pystyä toimimaan yrityksestä ja terapia-alueesta riippumatta niin, että voimme auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ja viime kädessä siten suomalaisia potilaita. Kansainväliset lääkeyritykset saavat paljon globaaleja aloitteita, jotka eivät aina sovellu Suomeen. Siksi on tärkeää tuntea paikallinen toimintaympäristö ja ylläpitää asiantuntemusta koulutuksilla.

Syksyn tapahtumassa syvennetään ja laajennetaan keskeisiä teemoja kuten vaikuttavuus ja tutkimusten rooli. Ala elää ja tiedot voivat vanhentua jo vuodessa – aina tulee uutta. Mielestäni tapahtuma voisi olla useamminkin kuin kerran vuodessa.”

Mitä Lääketieteellisten johtajien ja asiantuntijoiden ajankohtaispäivässä kannattaa erityisesti kuunnella?

”Nostan tärppinä esille hoitovelan ja sen purkamiseen liittyvän keskustelun, joka puolestaan liittyy toimintaympäristön muutokseen, hyvinvointialueisiin ja uusien hoitojen käyttöönottoon. Saamme näkökulmia tähän mm. Oulun yliopistollisen sairaalan johdolta sekä potilasjärjestöiltä.

Yleisön pyynnöstä olemme tuoneet ohjelmaan myös uratarinoita kansainvälisiin tehtäviin etenemisestä. Monessa lääkeyrityksessä Pohjoismaat on niputettu yhdeksi toiminta-alueeksi, joten Suomesta käsin tällaisiin tehtäviin hakeutuminen voi vaatia jopa enemmän töitä kuin esimerkiksi kansainvälisiin tehtäviin pääseminen. Positiivista osviittaa kuulemme lisää paneelikeskustelussa.

Mielenkiinnolla odotan myös katsausta luotettavista datalähteistä ja eettisen lääkemarkkinoinnin ajankohtaisuuksista. Onkin ollut herkullinen tilanne koota sellaista ohjelmaa, josta kokee itsekin hyötyvänsä ja jonka myötä kaikki opimme lisää yhdessä ja vahvistamme kotimaista osaamista ja yhteistyötä.”

Tutkimus muuttaa maailmaa tosielämän tiedon avulla

”Ohjelman teemoihin lukeutuu myös, miten tutkimuksella voidaan muuttaa maailmaa. Lääketutkimusten määrä on Suomessa laskussa mutta toisaalta meillä on mahdollista tehdä tosielämän tutkimuksia, joihin liittyvät hyvin vahvasti myös yhä tärkeämmäksi muodostuneet potilaskokemukset. Meillä on keskustelemassa mahtava kokoonpano, jossa on niin kliinikkonäkökulmaa, tutkimusmentaliteettia, viranomaisnäkökulmaa kuin myös potilasjärjestön ajatuksia.”

Millaista osaamista lääketieteelliset johtajat ja asiantuntijat tarvitsevat jatkossa?

”Luulen että lähitulevaisuudessa perinteinen lääkemarkkinointi ja lääke-esittelyjen rooli muuttuu ja sen sijaan fokusoidaan tietoon, terveystaloudelliseen vaikuttavuuteen ja hyötyihin erityisesti kliinisen rutiinityön perspektiivistä. Lääketieteellisten asiantuntijoiden tulee jatkossa yhä enemmän ymmärtää ja tulkita myös hyvin kompleksista molekyylitason lääketieteellistä tietoa. Kliinisen tutkimuksen puitteet muuttuvat jatkuvasti ja siihen täytyy reagoida. Tosielämän tutkimuksia voidaan pyrkiä jatkojalostamaan esimerkiksi koneoppimisen avustuksella, jolloin niistä saadaan enemmän työkaluja rutiininomaiseen potilashoitoon. Terveydenhuollon hoitovelka ja kustannuspaineet puolestaan entisestään korostavat tietoon ja lääketieteelliseen näyttöön perustuvaa hoitojen valintaa.

Toimintaympäristön muuttuessa alati täytyy pysyä ajan tasalla ja siihen Lääketieteellisten johtajien ja asiantuntijoiden ajankohtaispäivä tarjoaa oivan tilaisuuden.”

Tekstiä varten on haastateltu Sauli Vuotia, joka työskentelee Lääketieteellisenä asiantuntijana Boeringer Ingelheimilla ja syöpätautien työelämäprofessorina Jyväskylän yliopistossa/Sairaala Novassa.

Lääketieteellisten johtajien ja asiantuntijoiden ajankohtaispäivä järjestetään 27.9.2023 hybriditapahtumana Helsingissä ja verkossa. Tutustu tapahtumaan ja ohjelmaan tästä.