02.05.2023
In category Apteekit / Koulutus

Greige kouluttautuu Pharmaca Academy 360 -koulutuspaketilla apteekeille

Greige otti käyttöönsä Pharmaca Academy 360 -koulutuspaketin apteekeille. Lue, miten farmasistit hyödyntävät koulutuksia!

Greige kouluttautuu Pharmaca Academy -koulutuspaketilla

”Olemme miettineet Päivin kanssa monesti, miten meidän farmasistit pääsisivät kehittymään ja pitämään osaamisensa ajan tasalla jatkuvassa muutoksen myllerryksessä. Greigeläisten osaamista kehitetään tänä vuonna Pharmaca Academy 360 -koulutuspaketin avulla. Aloitimme yhteistyön Pharmacan kanssa ja saimme käyttöömme Pharmaca Academy 360 -koulutuspaketin, joka sisältää monipuolisesti eri verkkokoulutuksia helpottamaan ja tukemaan työskentelyä apteekissa. 

Greige on myyntiin ja markkinointiin erikoistuneiden farmasistien yritys. Farmasistimme tekevät myynti- ja markkinointitöiden ohessa apteekkivuoroja asiakkaillamme. Meille on tärkeää, että meidän tiimiläisemme pääsevät kehittämään osaamistaan ja he voivat olla varmoja, että heidän tietonsa ovat ajan tasalla. Näin he tuovat lisäarvoa myös asiakkaillemme osaamisellaan. 

Pharmaca Academy 360 -koulutuspaketti tukee oppimistavoitteita

Ennen kuin otimme koulutuspaketin käyttöömme, asetimme oppimistavoitteet tiimiläisillemme. Tavoitteena on lisätä tiimiläisten osaamista muun muassa uusista lääkeaineista ja kerrata heitä kiinnostavia asioita vaikkapa farmakologiasta tai markkinoinnista. Tiimiläiset saavat valita vapaasti, mitkä aihealueet heitä kiinnostavat. Oppimistavoitteita tukee se, että jokainen valitsee 2 koulutusta, joista jokainen tekee lyhyen tiivistelmän, jotta muut tiimiläiset voivat kerrata asioita nopeasti. Kaikki saavat opiskella kuitenkin niin paljon kuin haluavat.

Koulutuspakettia hyödynnetään kahdella eri tavalla. Ensinnäkin koulutuspaketti tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden oppia uusia asioita ja parantaa heidän nykyisiä taitojaan. Toiseksi, greigeläiset pääsevät hyödyntämään oppimiaan asioita käytännössä asiakkaidemme luona työskennellessä. Pharmaca Academy 360 -koulutuspaketista osallistujat saavat osallistumistodistuksen jokaisesta suoritetusta koulutuksesta.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää kaikilla aloilla, mutta erityisesti lääkealalla, jossa tieto ja käytännöt muuttuvat jatkuvasti. Kysehän on ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista! Koulutuspaketti tarjoaa meille greigeläisille mahdollisuuden pysyä ajan tasalla uusimmista käytännöistä ja varmistaa, että voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuista ja arvoa luovaa osaamista.

Tulevaisuudessa greigeläiset saattavat jatkaa koulutuspaketin käyttöä ja kehittävät osaamistaan edelleen. Kun mietit, mikä olisi kustannustehokas ja käyttäjäystävällinen tapa kehittää omaa tai henkilöstön osaamista alallamme, suosittelemme tutustumaan Pharmacan koulutusmahdollisuuksiin ja hyödyntämään niitä aktiivisesti! Pääset tarkastelemaan verkkokoulutuspaketin sisältöä Pharmaca Acedemy 360 -koulutuspaketin sivulla.

Jää seuraamaan miten greigeläisten oppimismatka tänä vuonna edistyy ja saat tärppejä tulevista koulutuksista ja kuulet mitä hyötyä niistä saimme käytännön apteekkityöhön!”

Kirjoittaja

Salla Sariola

Salla Sariola on farmaseutti ja Greige Oy:n toinen perustaja. Salla valmentaa apteekkeja somesta sekä sisällöntuotannosta.