14.10.2021
In category Yleinen

Farmaseuttinen lopputyö Lääketietokeskuksessa

Lääketietokeskus tarjoaa vuosittain muutamalle farmaseuttiopiskelijalle mahdollisuuden tehdä lopputyö Lääketietokeskuksen ohjauksessa lääketietoon liittyvästä tutkimusaiheesta. Useimmiten lopputyöt tehdään sosiaalifarmasian alaan kuuluvasta aiheesta. Viime vuosina olemme olleet ilolla mukana mm. doping-aineita, lääkkeiden ympäristöluokitusta, lääketietosymboleita ja diabeteksen lääkehoitoprosessia koskevien lopputöiden toteuttamisessa lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa.

Lopputyön kulku


Lopputyön tekeminen käynnistyy, kun opiskelija ilmaisee lukuvuoden alussa kiinnostuksensa Lääketietokeskuksen tarjoamaan aiheeseen. Kartoitamme lyhyessä esitapaamisessa opiskelijan valmiuksia ja kerromme lisää aiheesta ja mahdollisista työstötavoista sen varmistamiseksi, että opiskelijan ja Lääketietokeskuksen odotukset ja toiveet lopputyölle kohtaavat. Joskus tarjolla on valmis aineisto (esim. jo tehdyn verkkokyselyn tulokset), jota opiskelija lähtee analysoimaan, joskus taas keskeinen osa lopputyön suorittamista on suunnitella ja laatia kysely, toteuttaa se ja tarkastella sen tuloksia. Kyselyiden lisäksi tai sijasta lopputyössä voidaan toteuttaa esim. ryhmäkeskusteluja, ja muunkinlaisia työmenetelmiä voidaan hyödyntää.

Useimmiten farmaseuttiopiskelijan lopputyötä jaksottaa vuoden loppupuolelle sijoittuva apteekkiharjoittelu, jonka valmistuttua lopputyön kirjoittaminen pääsee todella vauhtiin suunnitteluvaiheen jälkeen. Onkin tärkeää laatia heti alkuvaiheessa selkeä aikataulu, jossa varataan riittävästi aikaa mahdolliselle aineiston keruulle, kirjallisuuteen perehtymiselle, tulosten läpikäynnille ja itse lopputyön kirjoittamiselle.
Lääketietokeskuksen ohjaajan lisäksi työtä on tukemassa yliopiston ohjaaja. Säännölliset palaverit osallistujien kesken varmistavat työn sujuvan etenemisen ja mahdollisten pullonkaulojen tunnistamisen ajoissa. Farmaseuttiset lopputyöt valmistuvat yleensä loppukeväästä, ja opiskelija pääsee lopuksi esittelemään työnsä tuloksia seminaarimuodossa muille opiskelijoille ja ohjaajille. Jos saadut tutkimustulokset ovat erityisen kiinnostavia tai niillä on terveydenhuollon kentällä laajempaa merkitystä, opiskelija saattaa innostua laatimaan niistä lisäksi tieteellisen julkaisun kotimaiseen tai ulkomaiseen julkaisusarjaan.

Mikä on ohjaajan rooli?


Lääketietokeskuksen ohjaajan rooli on auttaa opiskelijaa muotoilemaan lopputyön aihe ja tutkimuskysymykset siten, että ne ovat sekä tutkimuksellisesti relevantteja eli tuottavat uutta tietoa, laajuudeltaan sopivia vaadittuun opintopisteiden määrään nähden, että tuottavat tietoa Lääketietokeskuksen kehitystyön pohjaksi. Lääketietokeskus tarjoaa lopputyön tekemiseen mm. kanavia aineistonkeruuta varten sekä tietoa ja selvityksiä lopputyön tausta-aineistoksi. Lisäksi opiskelija pääsee parhaassa tapauksessa tutkimuksensa tuloksilla vaikuttamaan siihen, millaisia lääketietopalveluita tulevaisuudessa on tarjolla. Ohjaaja myös valvoo työn edistymistä yhdessä yliopiston ohjaajan kanssa ja neuvoo sekä tukee opiskelijaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Mitä opiskelijalta edellytetään?


Lääketietokeskukselle tehtävissä lopputöissä edellytetään aktiivista ja tiedonhaluista otetta aiheeseen. Laajempi kiinnostus lääkealan asioihin ja kyky nähdä yhteyksiä oman työn ja isompien kokonaisuuksien välillä on hyödyksi. Joskus lopputyön aiheesta ei ole olemassa juurikaan aiempaa tutkimustietoa, mikä tuo oman lisänsä prosessiin: taustakirjallisuuden löytäminen voi olla haasteellista, mutta toisaalta voi olla varma, että tutkimuksen tulokset tuottavat aidosti uutta ja ennennäkemätöntä tietoa.

Opiskelijat ovat tuoneet keskusteluissa ilmi, että he ovat erityisesti arvostaneet mahdollisuutta nähdä oman työnsä tulosten päätyvän osaksi lääkeinformaatiopalveluiden kehitystä, käytäntöön asti. Toivotamme lääketiedon kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi meille tekemään lopputyötä!

Elli Leppä
Kehitysproviisori (FT)
Lääketietokeskus

Lue lisää meistä työnantajana:

Ura Pharmacalla

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake ja kerromme lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme.

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Lue tietosuojaselosteemme tästä.